umowa na przesyłki kurierskie

Numer umowy SK/471/SO/10-W/2020
Data podpisania 23.10.2020
Przedmiot zamówienia: przesyłki kurierskie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Poczta Polska
Wartość zamówienia: 20 253,89
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Kielar-Kurzawa
Nr telefonu: 58 668-86-13
E-mail: m.kielar-kurzawa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kiegowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kielar-Kurzawa
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 29.12.2021
Data udostępnienia informacji: 29.12.2021