najem lokalu wyborczego

Numer umowy SK/714/16-W/2020
Data podpisania 19.06.2020
Przedmiot zamówienia: najen lokalu wyborczego w wyborach Prezydenta RP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Kazimierz Momont 1. Firma Samochodowa Kaja, 2. Firma Pogrzebowa Droga do Niebios, z siedzibą w Gdyni przy ul. Unruga 182
Wartość zamówienia: 3684
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 21.07.2020
Data udostępnienia informacji: 21.07.2020