Wykonanie tablicy upamiętniającej Szybowisko w Małym Kacku

Numer umowy SK/1069/PZ/5-W/2020
Data podpisania 18.09.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy upamiętniającej Szybowisko w Małym Kacku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Piotr Boroń
Wartość zamówienia: 9300 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021