Wykonanie renowacji i częściowej rekonstrukcji ośmiu okien i zespołu okiennic będących częścią budynku przy ul. Spacerowej 10 w Gdyni

Numer umowy SK/2604/PZ/25-W/2020
Data podpisania 17.11.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie renowacji i częściowej rekonstrukcji ośmiu okien i zespołu okiennic będących częścią budynku przy ul. Spacerowej 10 w Gdyni, ujętego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Odnowa Drewna Usługi Renowacyjne Grzegorz Lange
Wartość zamówienia: 59 400 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 09.02.2021
Data udostępnienia informacji: 09.02.2021