Wykonanie projektu remontu grobowca rodziny Samborskich

Numer umowy SK/263/PZ/1-W/2020
Data podpisania 14.02.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji istniejącego grobowca, wykonania projektu architektonicznego oraz opracowania graficznego grobowca wraz z oszacowaniem prac naprawczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Magdalena Niewiadomska KAMDECO, ul. Kawle Górne 88a, 83-304 Przodkowo
Wartość zamówienia: 6 150 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020