Wykonanie programu prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Wójta Radtkego 44 oraz budynku przedszkola przy ul. Okrzei 16

Numer umowy SK/1213/PZ/8-W/2020
Data podpisania 22.09.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie programu prac konserwatorskich dla II etapu prac remontowych przy elewacji frontowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 44 oraz programu prac konserwatorskich dla planowanego remontu elewacji budynku przedszkola przy ul. Okrzei 16.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Maria Zakrzewska
Wartość zamówienia: 7000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 09.02.2021
Data udostępnienia informacji: 09.02.2021