Wykonanie dokumentacji technicznej remontu dziedzińca i zlokalizowanych pod nim podziemi budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni

Numer umowy SK/2062/PZ/12-W/2020
Data podpisania 25.09.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej remontu dziedzińca i zlokalizowanych pod nim podziemi budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: PRACOWANIA INŻYNIERSKA Paweł Wiła
Wartość zamówienia: 61 500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 09.02.2021
Data udostępnienia informacji: 09.02.2021