Wydruk 6 nośników informacyjnych - siatek z nadrukami informującymi o współfinansowaniu przez Gminę Gdynia prac konserwatorskich przy zabytkach

Numer umowy SK/2462/PZ/20-W/2020
Data podpisania 18.11.2020
Przedmiot zamówienia: wydruk 6 nośników informacyjnych - siatek z nadrukami informującymi o współfinansowaniu przez Gminę Gdynia prac konserwatorskich przy zabytkach
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: CONTRAST DRUKARNIA
Wartość zamówienia: 3 542,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 09.02.2021
Data udostępnienia informacji: 09.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2021 10:52 Korekta Anna Częścik