Udzielenia licencji na znak graficzny "Grudzień 1970"

Numer umowy SK/2532/PZ/22-W/2020
Data podpisania 26.11.2020
Przedmiot zamówienia: Udzielenia licencji na znak graficzny "Grudzień 1970" w związku z obchodami 50-tej rocznicy  wydarzeń grudnia 1970
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Krystyna Janiszewska-Stryszak
Wartość zamówienia: 2186
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021