Tłumaczenie i korekta artykułów do książki z serii "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Numer umowy SK/1169/PZ/7-W/2020
Data podpisania 05.08.2020
Przedmiot zamówienia: wykonanie
  • tłumaczenia tekstów z języka angielskiego na język polski,
  • tłumaczenia tekstów z jezyka polskiego na język angielski,
  • korekty jezykowej tekstów w języku angielskim
na potrzeby wydawnictwa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - zachowanie jej autentyzmu i integralności".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Teresa Ossowska
Wartość zamówienia: 10 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020