renowacja grobowca rodziny Olszowskich-Michalewskich

Numer umowy SK/959/PZ/3-W/2020
Data podpisania 14.05.2020
Przedmiot zamówienia: Wypoziomowanie elementów nagrobnych, wypełnienie spojeń, odnowienie istniejących napisów (210 liter), skucie strej i wykonanie nowej wylewki, dokładen oczyszczenie oraz usunięcie roślin ingerujacych w strukturę grobowca rodziny Olszowskich-Michalewskich
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Małgorzara Masiak-Lewandowska Usługi i Akcesoria Pogrzebowe, ul. Witomińska 35a, 81-311 Gdynia
Wartość zamówienia: 14 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020