Projekt fundamentu pod tablicę pamiątkową w Małym Kacku

Numer umowy SK/975/PZ/4-W/2020
Data podpisania 17.07.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu technicznego fundamentu kamienia - nośnika tablicy upamiętniającej Szybowisko w Małym Kacku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Ludwik Matusiewicz
Wartość zamówienia: 700 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020