Opracowanie Nomination Dossier dotyczącego śródmieścia Gdyni do złożenia w UNESCO World Heritage Centre

Numer umowy SK/1946/PZ/11-W/2020
Data podpisania 06.08.2020
Przedmiot zamówienia: opracowanie Nomination Dossier dotyczącego zabytku figurującego na liście tenantywnej publikowanej przez UNESCO World Heritage Centre jako "Modernist Centre of Gdynia - the exampleof building an integrated community"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Edward Denison i Guang Yu Ren, działającymi jako The Others
Wartość zamówienia: 55 000 Euro
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi: Umowa zawarta na okres 4 lat 2020-2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021