Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wydawnictwa pokonferencyjnego

Numer umowy SK/1215/PZ/9-W/2020
Data podpisania 06.08.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - Zachowanie Jej Autentyzmu i Integralności”, w tym:
  • skład komputerowy całej publikacji,
  • projekt graficzny okładki oraz poszczególnych artykułów,
  • opracowanie graficzne zdjęć i ilustracji umieszczanych w publikacji,
  • naniesienie korekt autorskich,
  • naniesienie korekt i poprawek redakcyjnych,
  • przygotowanie plików PDF do druku,
  • próbny wydruk okładki.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Elżbieta Wojtaszek-Domarus
Wartość zamówienia: 9800 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2020
Data udostępnienia informacji: 24.11.2020