Licencja na wykorzystanie znaku graficznego "Grudzień 1970"

Numer umowy SK/2287/PZ/14-W/2020
Data podpisania 12.10.2020
Przedmiot zamówienia: udzielenie licencji na wykorzystanie znaku graficznego "Grudzień 1970"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Krystyna Janiszewska-Stryszak
Wartość zamówienia: 1093,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: alina.limanska@gmail.com
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021