Z dnia 2020-12-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.12.2020 r. w sprawie:

3132/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
3133/20/VIII/O - przekazania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2021 r.
3134/20/VIII/O - przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2021 r.
3135/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020.
3136/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok.
3137/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3138/20/VIII/R - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego w Gdyni.
3139/20/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację dziewiętnastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2021”.
3140/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i / lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
3141/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.
3142/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci.
3143/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowiącego ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
3144/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie procesu konsultacji w zakresie zaplanowania przestrzeni przy gdyńskich obiektach oświatowych wraz z przygotowaniem założeń do projektu architektonicznego.
3145/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 18 w Gdyni.
3146/20/VIII/P - udzielania dotacji Gdyńskiemu Centrum Kultury.
3147/20/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
3148/20/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3149/20/VIII/M - przekazania do administrowania i zarządzania wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Arenda Dickmana 30 w Gdyni.
3150/20/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn: „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2023”
3151/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 2987/2020/VIII/P z dnia 24 listopada 2020 r. dotyczącego wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starodworcowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony – do 31.12.2035 r
3152/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020