Z dnia 2020-12-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.12.2020 r. w sprawie:

3073/20/VIII/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2020.
3074/20/VIII/K - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok.
3075/20/VIII/K - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
3076/20/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.
3077/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr KB/203/OE/24-W/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym.
3078/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni.
3079/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
3080/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
3081/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowiącego ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
3082/20/VIII/O - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3083/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr KB/484/OE/48-W/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Dzieciom „Prosty Start”.
3084/20/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy Babie Doły.
3085/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Inwestorem Prywatnym w związku z realizacją Umowy o wspólnej realizacji nr KB/1/UI/2018 z dnia 11.01.2018r. dotyczącej inwestycji „Budowy i przebudowy drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej w Gdyni” z Inwestorem Prywatnym.
3086/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3087/20/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 5.
3088/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.
3089/20/VIII/P - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej.
3090/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - rejon ul. Chylońskiej 138.
3091/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego.
3092/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Kalksztajnów, Bronisława Dembińskiego i Sambora 45.
3093/20/VIII/P - przekazania do korzystania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Działowskiego 9 i Działowskiego 11.
3094/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ignacego Paderewskiego, stanowiącej własność osoby prawnej.
3095/20/VIII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
3096/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał nr 7/2019 i 8/2019 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Warszawskiej 18A w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i przebudowę części wspólnej nieruchomości, zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej i przeznaczeniu jej na pomieszczenie przynależne do lokalu 12 oraz sprzedaży części wspólnych na rzecz właścicieli lokalu 12 oraz przebudowy części wspólnej nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.12.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020