Z dnia 2020-11-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.11.2020 r. w sprawie:

2929/20/VIII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
2930/20/VIII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 - 2034
2931/20/VIII/O - unieważnienia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego (domowego) dla dorosłych mieszkańców miasta Gdyni
2932/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert w przedmiocie profilaktyki chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa
2933/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: "Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.11.2020
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020