Z dnia 2020-10-05

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2020 r. w sprawie:

2772/20/VIII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 2714/20/VIII/M z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie pomiędzy Gminą Miasta a Panem Andrzejem Piotrem Boczkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AB Inwestor Andrzej Boczek, z siedzibą w Gdyni /81-350 Gdynia, przy ul. Plac Kaszubski 17/16/, porozumienia nr 2714/20/VIII/M z dnia 17.09.2020 r, dotyczącego ustalenia warunków wspólnego wybudowania zjazdu publicznego z drogi publicznej, ul. Partyzantów w Gdyni, do nieruchomości składającej się z działek 317, 322, 323, 324, 326, 327 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana – poprzez działki nr 35, 336, 332, 333 i 328 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron, w szczególności w zakresie podziału i partycypacji w kosztach zaprojektowania oraz budowy inwestycji, a także sprawowania zarządu po oddaniu do użytku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020