Z dnia 2020-09-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2020 r. w sprawie:

2735/20/VIII/M - wyrażenia zgody na najem nieruchomości zabudowanych kompleksem Miejskich Hal Targowych. Położonych przy ul. Wójta Radtkiego 36/40 przez dotychczasowych najemców
2736/20/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem
2737/20/VIII/O - powołania Komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
2738/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi
2739/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych.
2740/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego zadania: Hiperterapia
2741/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych w 2020 roku
2742/20/VIII/U - uchylenia zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Obłuże zadania inwestycyjno – remontowego
2743/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2744/20/VIII/K - zobowiązania Zespołu Radców Prawnych do wszczęcia postępowania spadkowego
2745/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2746/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2747/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2748/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ulicy Konwaliowej na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
2749/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pawiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących
2750/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na czas określony na rzecz wnioskodawcy
2751/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie Al. Zwycięstwa na rzecz Energia Operator S.A. Oddział w Gdańsku
2752/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
2753/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Domem Seniora Dworek Sp. z o. o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej "Dworek" w Dąbiu przy ul. Miodowej 11
2754/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie.
2755/20/VIII/R - przedłożenia w konkursie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego
2756/20/VIII/R - zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Rumia
2757/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery" organizowanego w ramach programu ERASMUS+
2758/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "ENGAGE-TOI!" organizowanego w ramach programu ERASMUS+
2759/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Leben und Arbeiten in einer nachhltigen Welt" organizowanego w ramach programu ERASMUS+
2760/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Natura, tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodzieży"organizowanego w ramach programu ERASMUS+
2761/20/VIII/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
2762/20/VIII/R - zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Reda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020