Z dnia 2020-09-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.09.2020 r. w sprawie:

2716/20/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku"
2717/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2718/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania: Pomaganie dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi - niewidoczna niepełnosprawność
2719/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/539/UI/110-W/2015 z dnia 25.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 1"
2720/20/VIII/K - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a ENERGA-OPERATOR S.A. określającego warunki współpracy i koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej
2721/20/VIII/K - zmiany zarządzenia nr 2691/20/VIII/K z 15-09-2020r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
2722/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2723/20/VIII/P - powołania zespołu w sprawie aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gdyni
2724/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Północnej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 5 lat
2725/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Złotej 58, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lat
2726/20/VIII/P - występowania na drogę postępowania sądowego o zniesienie współwłasności w współdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 2 przy ul. kmdr. Bronisława Romanowskiego 44A w Gdyni
2727/20/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz gminy Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni
2728/20/VIII/P - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
2729/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na działce gminnej położonej przy ulicy Komandorskiej 46, na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
2730/20/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2731/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 59A w Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
2732/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 80 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
2733/20/VIII/R - przeprowadzenie konkursu w ramach akcji "Sprzątanie Gdyni 2020"
2734/20/VIII/O - powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020