Z dnia 2020-09-17

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2020 r. w sprawie:

2714/20/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie pomiedzy Gminą Miasta Gdyni a Panem Andrzejem Piotrem Boczek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AB ABI Andrzej Boczek z siedzibą w Gdyni (81-350 Gdynia) przy ul. Plac Kaszubski 17/16, porozumienia dotyczącego ustalenia warunków wspólnego wybudowania zjazdu publicznego z drogi publicznej, ul. Partyzantów w Gdyni, do nieruchomości składającej się z działek 317, 322, 323, 324, 326, 327 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana –poprzez działki nr 35, 336, 332, 333 i 328 obręb 0030 Wzgórze Maksymiliana, określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron, w szczególności w zakresie podziału i partycypacji w kosztach zaprojektowania oraz budowy inwestycji, a także sprawowania zarządu po oddaniu do użytku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020