Z dnia 2020-08-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.08.2020 r. w sprawie:

2630/20/VIII/P - powołania Pana Leszka Kopcia na stanowisko Dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego
2631/20/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z Afazją”
2632/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Nr 1474/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2020 roku
2633/20/VIII/O - akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
2634/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 25 w Gdyni
2635/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 19 „Kasztanowe Przedszkole" w Gdyni
2636/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 52 im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia w Gdyni
2637/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
2638/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2020 roku
2639/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku
2640/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET” organizowanego w ramach programu ERASMUS+
2641/20/VIII/U - wyrażenia zgody na udział wybranych jednostek budżetowych miasta Gdyni w projekcie „Strażnicy energii” oraz przyjęcia wzorów dokumentów związanych z realizacją i udziałem w tym projekcie
2642/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2643/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2644/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2645/20/VIII/K - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
2646/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Złotej i ul. kadm. X. Czernickiego, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.08.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020