Z dnia 2020-08-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2020 r. w sprawie:

2581/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2582/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2583/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2584/20/VIII/M - zmiany harmonogramu konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
2585/20/VIII/U - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinków dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz nadania nazwy odcinkowi drogi
2586/20/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 988/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.06.2019 r. w sprawie regulaminu konkursów na najlepszych absolwentów gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wyniki w nauce
2587/20/VIII/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
2588/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oceny jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
2589/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi
2590/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych
2591/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni
2592/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści Umowy o wspólnej realizacji nr KB/1/UI/2018 z dnia 11.01.2018r. dotyczącej inwestycji „Budowy i przebudowy drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej w Gdyni” z Inwestorem Prywatnym
2593/20/VIII/U - podpisania Porozumienia z PKP PLK S.A. regulującego warunki udostępnienia terenów kolejowych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa fragmentu ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”
2594/20/VIII/U - upoważnienia zastępcy dyrektora do spraw infrastruktury jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do podpisania umowy najmu nieruchomości
2595/20/VIII/S - nieodpłatnego przekazania obiektów oraz urządzeń sportowych do Zarządu Dróg i Zieleni.
2596/20/VIII/P - ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 2 B
2597/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA.
2598/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie placu Kaszubskiego w Gdyni – lądowisko dla śmigłowców ratunkowych
2599/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony – do 31.10.2020r.
2600/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki na czas oznaczony do 3 miesięcy.
2601/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 3 Maja 22-24, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata
2602/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej/Promenada Królowej Marysieńki, ul. Orłowskiej, Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, Al. Jana Pawła II i przy ul. Przebendowskich przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 6 miesięcy
2603/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: 30-ta Jesienna Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” na temat: „Uzależnienia, dezintegracja i samotność emocjonalna jako zagrożenia cywilizacji technicznej”.
2604/20/VIII/P - ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni
2605/20/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
2606/20/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.08.2020
Data udostępnienia informacji: 14.08.2020