Z dnia 2020-08-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.08.2020 r. w sprawie:

2563/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1/2020 z 24.06.2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
2564/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 05/2020 z 07 lipca 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprawie zaciągnięcia kredytu
2565/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 04/2020 z 02 lipca 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej 139 bl. I w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
2566/20/VIII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2021).
2567/20/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera w celu realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (III)”
2568/20/VIII/R - zmieniające zarządzenie Nr 1474/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2020 roku
2569/20/VIII/R - zatwierdzenia drugiej części listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie
2570/20/VIII/S - zmiany załącznika nr l do Zarządzenia Nr 238/18/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 roku pt. „Zasady gospodarowania majątkiem rzeczowym Urzędu Miasta Gdyni”
2571/20/VIII/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr KB/97/PK/2-w/2020 dotyczącej przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w 2020 roku.
2572/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej pomiędzy przedsiębiorstwem Pomorski Cement sp. z o.o. a Gminą Miasta Gdyni.
2573/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2020 roku.
2574/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
2575/20/VIII/U - podpisania Porozumienia z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. regulującego warunki udostępnienia terenów kolejowych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa fragmentu ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni"
2576/20/VIII/U - projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja IV”
2577/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ramach realizacji Programu Edukacja
2578/20/VIII/K - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. J. Korczaka 2 w Gdyni do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdyni
2579/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starodworcowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - do 31.12.2035 r.
2580/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z Afazją"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.08.2020
Data udostępnienia informacji: 07.08.2020