Z dnia 2020-07-28

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2020 r. w sprawie:

2539/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2540/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2541/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2542/20/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu ” na 2020 rok
2543/20/VIII/R - zatwierdzenia pierwszej części listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie
2544/20/VIII/R - powierzenia Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni” oraz zadania pn. „Budowa odwodnienia ulicy Kasprowicza w Gdyni” w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”
2545/20/VIII/R - powierzenia Gdyńskiemu Centrum Sportu realizacji zadania pn. „Przebudowa uszczelnionych boisk przy ulicach Słowackiego i Halickiej w Gdyni” w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”
2546/20/VIII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Planet for Generations na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
2547/20/VIII/U - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia Skweru Plymouth w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
2548/20/VIII/U - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinków dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz nadania nazwy odcinkowi drogi
2549/20/VIII/K - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2550/20/VIII/S - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2020 roku
2551/20/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: VIII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
2552/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
2553/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 527 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej część działek nr 428, 427 i 429 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
2554/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 800 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej część działki nr 127/1 obręb 0009 Babie Doły położonej przy ul. Rybaków w Gdyni, przeznaczonej do wydzierżawienia
2555/20/VIII/P - ustalenia warunków zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Świętojańskiej 83-83A, w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości
2556/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej/Promenada Królowej Marysieńki przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 miesięcy.
2557/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Bosmańska 120, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2558/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony do 31.12.2035 r.
2559/20/VIII/O - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej - dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.07.2020
Data udostępnienia informacji: 06.08.2020