Z dnia 2020-07-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2020 r. w sprawie:

2520/20/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2020
2521/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2522/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2523/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości położonej przy ul. Północnej
2524/20/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Iwonie Siewert zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni do spraw ekonomicznych
2525/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2526/20/VIII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
2527/20/VIII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
2528/20/VIII/R - upoważnienia do zawarcia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Radmor S.A. w Gdyni umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni na prowadzenie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni
2529/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 06_2020 z 31 marca 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Wolności 29 w Gdyni w sprawie zgody w spawie zaciągnięcia kredytu
2530/20/VIII/O - wyrażenia zgody na realizację regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”
2531/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2532/20/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2533/20/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gerarda Denhoffa w Gdyni
2534/20/VIII/P - przekazania do korzystania Centrum Samopomocy w Gdyni niezabudowaną nieruchomość w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 15, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni
2535/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2536/20/VIII/P - konsultacji społecznych dotyczących dokumentu "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035"
2537/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oceny relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.07.2020
Data udostępnienia informacji: 06.08.2020