Z dnia 2020-07-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.07.2020 r. w sprawie:

2501/20/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych Panu Maciejowi Warszakowskiemu do wykonywania czynności związanych z realizacją projektów: pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
2502/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2503/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2504/20/VIII/M - przyjęcia treści aneksu dotyczącego realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"
2505/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu warunków do uruchomienia i prowadzenia ośrodka aktywizacji zawodowej i społecznej dla dorosłych osób z autyzmem
2506/20/VIII/U - dofinansowania zadania pn. „Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Starodworcowej w Gdyni Wielkim Kacku”, wybranego do realizacji w Budżecie Obywatelskim 2019
2507/20/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Szafranowej w Gdyni
2508/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Aresa
2509/20/VIII/P - aneksu do umowy dzierżawy Nr 23/648/T/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Mienia Wojskowego a Gminą Miasta Gdyni
2510/20/VIII/P - 1. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia z dnia 01.06.2016 r., zawartej z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową, 2. zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową
2511/20/VIII/P - ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 115
2512/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. kontradm. X. Czernickiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2513/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wejherowska 44, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2514/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2515/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
2516/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdynia-ul. Stefana Żeromskiego
2517/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia Nr 2499/2020/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.07.2020 r. w sprawie określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości położonej przy ul. Północnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.07.2020
Data udostępnienia informacji: 17.07.2020