Z dnia 2020-06-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.06.2020 r. w sprawie:

2393/20/VIII/P - powierzenia podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego „Przebudzenie Matki Natury”
2394/20/VIII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
2395/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania Covid-19, polegającego na dostarczaniu paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2396/20/VIII/M - akceptacji treści regulaminy konkursu na film promujący gospodarkę morską, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni
2397/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści POROZUMIENIA SOO.O31.24.2019 z dnia 23.12.2019r. w związku z realizacją inwestycji pn.: ”Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni”
2398/20/VIII/P - zmiany zarządzenia Nr 421/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 05.02.2019 r. w sprawie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
2399/20/VIII/S - upoważnienia geologa powiatowego
2400/20/VIII/S - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz w przypadku ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r.
2401/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Botnickiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
2402/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mickiewicza 3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 5 lat
2403/20/VIII/U - regulaminu dot. zasad korzystania z terenów w obrębie fontann na Skwerze Kościuszki oraz na Placu Kaszubskim
2404/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji na przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z likwidacją istniejącego wodociągu oraz przełączeniem istniejących przyłączy wody w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni”
2405/20/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia "Procedur przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 - 2023" oraz uruchomienia środków na te zadania
2406/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty w konkursie: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020