Z dnia 2020-05-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2020 r. w sprawie:

2256/20/VIII/M - ogłoszenia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
2257/20/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni
2258/20/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
2259/20/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni
2260/20/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt Stanisława Kosko w Gdyni
2261/20/VIII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca.
2262/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
2263/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Modlińskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2264/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowej
2265/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Kieleckiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2266/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
2267/20/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
2268/20/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej
2269/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2270/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
2271/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2020 roku
2272/20/VIII/O - upoważnienia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia do zawierania umów cywilnoprawnych na wynajem infrastruktury sportowej o charakterze otwartym - boisk przyszkolnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.05.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020