Z dnia 2020-04-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.04.2020 r. w sprawie:

2164/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta na rok 2020
2165/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2166/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2167/20/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/156/PD/22-W/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Śpiewaj!
2168/20/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/141/PD/20-W/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Pura
2169/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia Nr 2007/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością
2170/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Za stołem – Punkty dystrybucji żywności”
2171/20/VIII/M - zawieszenia do odwołania konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
2172/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2173/20/VIII/K - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Jantarowej 13 w Gdyni do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdyni
2174/20/VIII/S - zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
2175/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni (Bartosz Bartoszewicz)
2176/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni (Marek Łucyk)
2177/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni (Michał Guć)
2178/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni (Katarzyna Gruszecka-Spychała)
2179/20/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Władysława IV, ul. J. Ejsmonda, ul. Przebendowskich i Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
2180/20/VIII/P - zmiany zrządzenia nr 2114/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2020 r. dotyczącego ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, ul. J. Ejsmonda, Al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
2181/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2182/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 14c, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
2183/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Chabrowej w Gdyni przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.04.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020