Z dnia 2020-02-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.02.2020 r. w sprawie:

2006/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2007/20/VIII/P - powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością
2008/20/VIII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2020 roku
2009/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2010/20/VIII/M - danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok położonych na obszarze Miasta Gdyni
2011/20/VIII/M - ustalenia wskaźników parkingowych dla określania wymagań parkingowych w decyzjach o warunkach zabudowy
2012/20/VIII/O - refundacji zakupu materiałów konferencyjnych na potrzeby Międzynarodowych Zawodów Prawniczych
2013/20/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w 2020 r.w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
2014/20/VIII/O - dofinansowania organizacji Konkursu Mini Gdynia Open 2020 współorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
2015/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu grupy uczniów i opiekuna z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na wyprawę do Nepalu
2016/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu grupy uczniów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na eliminacje do 41 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.
2017/20/VIII/O - dofinansowania organizacji X Gdyńskiego Seminarium „Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym”
2018/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na konkurs Pro Bohemia 2020 w Ostrawie
2019/20/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Hayange we Francji w ramach współpracy międzynarodowej
2020/20/VIII/O - dofinansowania pobytu pięciu wolontariuszy w Gdyni w ramach udziału Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni w projekcie pn. „Global Volunteer”.
2021/20/VIII/O - dofinansowania organizacji finałowego etapu Olimpiady Geograficznej, współorganizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
2022/20/VIII/O - dofinansowania organizacji przeglądu piosenki morskiej i turystycznej dla dzieci z gdyńskich przedszkoli pt. „Morzem malowane”
2023/20/VIII/K - zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
2024/20/VIII/S - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
2025/20/VIII/S - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
2026/20/VIII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Bema 4
2027/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na działkach gminnych położonych w Gdyni w rejonie ulicy Chwarznieńskiej i ulicy Nauczycielskiej, na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
2028/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego w Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
2029/20/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. 3 Maja w Gdyni.
2030/20/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni
2031/20/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej przy os. Kacze Buki w Gdyni
2032/20/VIII/P - wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki umownej wpisanej na zabezpieczenie roszczeń majątkowych Gminy Miasta Gdyni wobec osób fizycznych
2033/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
2034/20/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020
2035/20/VIII/R - przyznania dotacji dla 4 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
2036/20/VIII/R - zmiany Zarządzenia przekazującego w administrowanie Laboratorium Innowacji Społecznych - jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Śmidowicza 49 w Gdyni
2037/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymania moczu
2038/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci
2039/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2040/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół podstawowych w 2020 roku.
2041/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 2/2020 z 13.02.2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Sandomierskiej 1B w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
2042/20/VIII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ulicy Pańskiej 6 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.02.2020
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2023 09:03 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk