Z dnia 2020-01-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.01.2020 r. w sprawie:

1852/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1853/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1854/20/VIII/R - powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
1855/20/VIII/R - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na burcie kutra pilotowego PILOT-1
1856/20/VIII/M - upoważnienia Pani Pauliny Szewczyk do załatwiania spraw z zakresu opiniowania proponowanych podziałów nieruchomości.
1857/20/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy WIELKI KACK
1858/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i / lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
1859/20/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
1860/20/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”
1861/20/VIII/U - nieodpłatnego przekazania stojaków na hulajnogi na rzecz samorządowych placówek oświatowych.
1862/20/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 1833/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół podstawowych w 2020 roku
1863/20/VIII/U - uchylenia zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2019
1864/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1865/20/VIII/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
1866/20/VIII/S - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pod nazwą „Bal Karnawałowy dla dzieci”
1867/20/VIII/S - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pod nazwą „22. Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finał nagrody Kolosy 2019”
1868/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
1869/20/VIII/P - przekazania do korzystania miejskim jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1870/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Franciszka Kubackiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
1871/20/VIII/P - przekazania do korzystania miejskiej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni budynku przy ul. Abrahama 55, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
1872/20/VIII/P - przekazania do korzystania miejskiej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni lokalu przy ul. Pomorskiej 61/12, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 27.01.2020