Z dnia 2020-01-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.01.2020 r. w sprawie:

1797/20/VIII/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
1798/20/VIII/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
1799/20/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2020
1800/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
1801/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
1802/20/VIII/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
1803/20/VIII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
1804/20/VIII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją opłat z tyt. zagospodarowania odpadami komunalnymi
1805/20/VIII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
1806/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu nauczycieli i uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na finał Ogólnopolskiego XXII Rankingu Szkół 2020 do Warszawy
1807/20/VIII/S - zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa Informacji
1808/20/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
1809/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni"
1810/20/VIII/R - Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
1811/20/VIII/R - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Dworcowym przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.01.2020
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2020 14:06 Korekta Sybilla Stolarczyk