Organizacja i realizacja 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Numer umowy SK/132/PD/10-W/2020
Data podpisania 03.02.2020
Przedmiot zamówienia: Organizacja i realizacja 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
Wartość zamówienia: 1 420 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020
Data udostępnienia informacji: 04.02.2020