Udostępnienie narzędzi do przeprowadzenia analiz działań marketingowych w mediach społecznościowych (SoTrender)

Numer umowy SK/1959/MM/87-W/2020
Data podpisania 28.08.2020
Przedmiot zamówienia: Udostępnienie narzędzi do przeprowadzenia analiz działań marketingowych w mediach społecznościowych (SoTrender)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: SmartNet Research & Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołodyjowskiego 46, 02-724 Warszawa,    NIP: 7010306655, REGON: 143234632
Wartość zamówienia: 1771,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-09
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 18.01.2021
Data udostępnienia informacji: 18.01.2021