Przygotowanie i montaż relacji wideo

Numer umowy SK/681/MM/52-W/2020
Data podpisania 11.03.2020
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i montaż relacji wideo z kryzysowego spotkania prezydentów miast w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bubu Media Bartłomiej Bublewicz, ul. Gwiaździsta, nr 53, 74-320 Moczkowo, NIP: 5971750019, REGON: 385387822
Wartość zamówienia: 430,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
Nr telefonu: 58 668-81-26
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 12.03.2020
Data udostępnienia informacji: 12.03.2020