Organizacja strefy gastronomicznej - Spotkania Podróżników

Numer umowy MMP.4040.1.2020 umowa dzierżawy
Data podpisania 29.06.2020
Przedmiot zamówienia: Organizacja strefy gastronomicznej - Spotkania Podróżników - umowa dzierżawy
Zamawiający: wydzierżawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: dzierżawca: Fries Paradise sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 3659
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Dochodów
Uwagi: W związku z przełożeniem terminu Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alipinistów, umowa nie została zrealizowana a środki nie wpłynęły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 29.06.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2020