zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy SP Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni

Numer umowy Nr KB/680/UI/86-W/2020
Data podpisania 03.11.2020
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły-III postępowanie, w zakresie rzeczowym wynikającym z Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną (załącznik nr 9), szczegółowych wytycznych Zamawiającego (załączniki nr 10.1, 10.2) i dyspozycji SIWZ oraz do wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PRZEMBUD GDAŃSK S.A. siedzibą w Gdańsku (80-719), ul. Litewska 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077962
Wartość zamówienia: 8 236 839,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2022 12:03 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
15.04.2022 12:02 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz