Usługi projektowe dla inwestycji: Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama w Gdyni

Numer umowy KB/366/UI/47-W/2020
Data podpisania 25.06.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowej koncepcji, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Starowiejskiej  oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 lutego w Gdyni”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marcinem Łukasiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REM PROJEKT MARCIN ŁUKASIEWICZ, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice, 
oraz
Ewa Urban, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą URBAN MEDIA EWA URBAN, Al. Niepodległośc
Wartość zamówienia: 554 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022