Potok Wiczliński - opinia określająca charakter cieku

Numer umowy KB/611/UI/76-W/2020
Data podpisania 06.10.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opracowania w zakresie hydrologii, hydrgeologii, syosunków wodnych lub melioracji wodnych, określających charakter potoku Wiczlińskiego, w celu uzyskania decyzji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej ustalającej charakter wód, zgodnie z art. 219 ustawy prawo wodne
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Wartość zamówienia: 30 966, 00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Marosz
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/53, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 26.10.2020
Data udostępnienia informacji: 26.10.2020