Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - "Budowa oświetlenia i uspokojenie ruchu na ul. Żaglowej w Gdyni na odcinku 1-14"

Numer umowy KB/834/UI/105-W/2020
Data podpisania 22.12.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa oświetlenia i uspokojenie ruchu na ul. Żaglowej w Gdyni na odcinku 1-14.”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ELEN s.c. Karbowski Długoński, ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 14 268,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Kamińska
Nr telefonu: 58 688-83-08
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 11.01.2021