Nadzór inwestorski - Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 1

Numer umowy KB/316/UI/41-W/2020
Data podpisania 19.08.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 1”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81‑369 Gdynia
Wartość zamówienia: 33 210,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Ostapczuk
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022