Buspas w ul. J. Wiśniewskiego oraz Buspas od przyst.Urząd Miasta–Władysława IV przez Al. Piłsudskiego do przyst.Węzeł F.Cegielskiej

Numer umowy KB/541/UI/68-W/2020
Data podpisania 04.08.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dwóch wielowariantowych odrębnych koncepcji wielobranżowych dla inwestycji pn.:
1) „Budowa buspasa w ul. Janka Wiśniewskiego na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 do ul. Energetyków (Zadanie 1),
2) „Budowa buspasa na odcinku od przystanku autobusowego Urząd Miasta – Władysława IV przez Al. Piłsudskiego do przez Węzeł Franciszki Cegielskiej (Kielecka)” (Zadanie 2).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Remigiusz Krzykwa właściciel Biura Projektów Drogowych z siedzibą w Gdańsku (80-180), ul. Świrskiego 21B/9
Wartość zamówienia: 57 564,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-88-89
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 04.08.2020
Data udostępnienia informacji: 04.08.2020