Budowa ulic Cynkowej, Magnezjowej i Mosiężnej w Gdyni

Numer umowy KB/732/UI/93-W/2020
Data podpisania 25.11.2020
Przedmiot zamówienia: opracowanie koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z planowanych do budowy ulic Cynkowej, Magnezjowej i Mosiężnej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Projektowa „ANMAR” s.c. ul. Hodowlana 14
81-606 Gdynia
Wartość zamówienia: 30 135,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Guzińska
Nr telefonu: 58 668-88-78
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 219

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021