„Budowa ul. Admirała J. Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni”

Numer umowy KB/675/UI/85-W/2020
Data podpisania 06.11.2020
Przedmiot zamówienia: 1. Opracowanie koncepcji drogowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji  pn.: „Budowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1)      Zadanie 1 – opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem
2)      Zadanie 2 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,
3)      Zadanie 3 – wykonanie prac geodezyjnych
4)      Zadanie 4 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
5)      Zadanie 5 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót  budowlanych przez wykonywanie zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zak
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Ewa Urban, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą URBAN MEDIA EWA URBAN, Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa,  działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 140809196, NIP 5213289116,<
Wartość zamówienia: 387 392,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Marosz
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Malinowska-Łubińska
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.08.2022
Data udostępnienia informacji: 24.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2022 10:33 Dodanie informacji Anna Stankiewicz