Budowa parkingów rowerowych - zadanie 7

Numer umowy KB/1/UI/1-W/2020
Data podpisania 20.02.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych „Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7” w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: UNION INVEST Sp. z o.o., ul. Szeroka 15B/1, 83-424 Lipusz
Wartość zamówienia: 555 841,26 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Ostapczuk
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2020 12:07 Dodanie informacji Dominika Wojtunik