Budowa oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa pieszych i uspokojenie ruchu w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni

Numer umowy KB/821/UI/101-W/2020
Data podpisania 21.12.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Nevora Projekt Łukasz Dawidowski, ul. K. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdańsk
Wartość zamówienia: 85.239,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Nr telefonu: 58 668-88-75
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 219

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021