Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej w Gdyni

Numer umowy KB/36/UI/3-W/2020
Data podpisania 10.01.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Budowa brakujacego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: PROFIL Filip Sobiczewski z siedzibą w Gdyni przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 17B/1
Wartość zamówienia: 35 916,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Nr telefonu: 58 668-88-75
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 219

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020