Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - Budowa oświetlenia ul. kardynała Wyszyńskiego

Numer umowy KB/299/UI/37-W/2020
Data podpisania 08.05.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia ul. Kardynała Wyszyńskiego"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Zakład Kompleksowej Obsługi Inwestycji "UNIPROJEKT" inż. Andrzej Formella
ul. Leśna 26, Mosty
81-198 Kosakowo
Wartość zamówienia: 492,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020